Hög klass på svensk mikroelektronik

Men laboratorierna bör satsa på var sitt område.
Publicerad

Halvledarlaboratorierna är viktiga för forskning och utbildning inom mikroelektronik och nanoteknologi – ämnesområden som ligger till grund för den moderna informationstekniken. Svensk forskning inom detta område tillhör forskningsfronten i världen, men våra tre största laboratorier måste specialisera sig på vart sitt område. Det konstaterar en utvärdering som gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet och Vinnova.

Halvledarlaboratoriet vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm ska fokusera på mikroelektronik och s k fotonik, teknik som utnyttjar strålning. Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet ska vara en undervisande enhet och ett tvärvetenskapligt centrum med inriktning mot nanoteknologi, bioteknologi och livsvetenskaper. Och på Chalmers MC2 i Göteborg ska forskarna satsa på höghastighetselektronik och högupplösande nanolitografi, som är en teknik för att etsa mikroskopiska detaljer i kisel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor