Växt med sug efter arsenik

Genmodifierade växter kan komma att användas för att sanera förorenad mark.
Publicerad

Växter kan ta upp och lagra tungmetaller och andra skadliga ämnen i sina blad. För att förbättra den förmågan hos backtrav har amerikanska forskare nu genmodifierat växten så att den suger i sig arsenik ännu effektivare. Målet är att framställa en växt som kan rena arsenikförgiftad mark.

Det är framför allt vid gruvdrift, insektsbekämpning och träimpregnering som arsenik läcker ut i miljön. I Sverige är problemen störst i områden med mycket skogsbruk. I dag har vi inte råd att rena alla drabbade områden.

– Det finns ett stort behov av nya, billiga saneringsmetoder, säger Björn Södermark, biträdande avdelningschef vid Miljörättsavdelningen på Naturvårdsverket.

Att använda växter som dammsuger jorden på arsenik kan vara en lösning på problemet. När växten skördas tas den giftiga metallen om hand och deponeras på ett säkrare ställe.

Den amerikanska forskargruppen, som leds av Richard Meagher vid University of Georgia, har satt in två bakteriegener i backtraven. De hjälper växten att ta upp och lagra arseniken. Den modifierade backtraven är ännu bara testad i laboratoriemiljö, men där lagrade den tre gånger mer av metallen i sina blad än vanlig backtrav. Och överlevde. Resultaten rapporteras i Nature Biotechnology.

Maria Greger, växtfysiolog vid Stockholms universitet, tror dock inte att backtraven kommer att kunna användas för marksanering.

– Det här experimentet är egentligen intressant bara därför att det visar att det går att genmodifiera en växt så att den samlar upp mer arsenik, säger hon.

Enligt Maria Greger är backtraven för liten för att vara användbar. Effektiv sanering kräver växter med större lagringskapacitet. Själv arbetar hon med energiskog. Att man experimenterar med backtrav beror på att forskarna känner till backtravens alla gener och att den är lätt att genförändra.

– Men tanken är bra. Jag tror att vi i framtiden kommer att se mer av miljörenande växter, säger hon.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor