Musens arvsmassa i tryck på nytt vis

En uppslagsbok med alla musens gener kan bli verklighet.
Publicerad

Redan i dag finns alla musens gensekvenser utlagda på Internet så att forskare ska kunna använda informationen. Men den japanska forskargrupp som kartlagt vilka delar av musens arvsmassa som avläses vill gå längre. På tredagarsmötet The logic of life som nyligen hölls vid Karolinska institutet lovade Yoshihide Hayashizaki, ledare för den japanska forskargruppen, att 200 forskningslaboratorier under våren ska få pröva en ny bok: Musens encyklopedi. Det sensationella är att boksidorna ska bestå av vattenlösligt papper, och på markerade platser ska de tusentals gensekvenser som avlästs hos musen finnas fästa. Dessa kan då forskare världen över klippa ut, lösa upp, masskopiera med hjälp av s k PCR-teknik och sedan använda i sin forskning.

– Under lång tid har tryckt text trängts undan av exempelvis Internet när det gäller att vara informationsbärare. Nu får text en ny roll, nämligen som bärare av konkret innehåll och inte bara av abstrakta betydelser, säger Yoshihide Hayashizaki.

Redan i februarinumret av tidskriften Genome Research kan intresserade forskare pröva idén. Tillsammans med den japanska gruppens artikel kommer det där att finnas en markerad plats med en mussekvens som alla kan pröva att få fram DNA ur.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor