Även katter drabbas

Djuren ges en tablett i all välmening.
Publicerad

Katter är mycket känsliga för paracetamol eftersom de saknar eller har mycket litet av de enzymer som krävs för att göra sig av med ämnet. Detta torde vara en av de vanligaste förgiftningarna vi ser på svenska katter då djurägare, i all välmening, gett katten en tablett med paracetamol, som ofta finns hemma. I FASS vet kan man läsa att 500 milligram paracetamol, den vanligaste tablettstorleken, kan ge mycket allvarliga förgiftningstillstånd hos katter.

Det är troligen samma brister i leverns ämnesomsättning som gör att ormarna förgiftas och dör. Varför de mikronesiska katterna inte blivit förgiftade går inte att säga utifrån tillgänglig information, men dosen kan mycket väl vara den avgörande skillnaden. Katterna på Guam fick en tablett på 80 milligram. Katter kan ta hand om en viss mängd paracetamol, men om de samtidigt får något annat som behöver samma nedbrytningsväg kan även små doser ge problem.

BERNT JONES, Leg. veterinär, professor, SLU

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor