Universums yttersta utpost

De allra avlägsnaste galaxerna ligger inbäddade i en tjock dimma av vätgas som fyllde universum i dess ungdom.
Publicerad

Astronomer har nu hittat objekt längre ut i universum än vad vi någonsin tidigare har kunnat skåda. Det är tre stycken s k kvasarer, ljusstarka galaxer som drivs av ett supermassivt svart hål som slukar allt i sin omgivning. Ljuset från kvasarerna kommer från en tid då universum var endast 5 procent av sin nuvarande ålder, ungefär 800 miljoner år gammalt.

Det är svårt att med dagens astronomiska teleskop se ännu längre bort. Kvasarerna ligger nämligen nära den gräns där man tror att universums mörka tidsålder börjar.

– Efter big bang kyldes universum av, och en kall ogenomskinlig vätgas fyllde universum, säger fil dr Göran Östlin, astronom vid Stockholms universitet.

Men när tillräckligt många stjärnor och galaxer hade hunnit bildas kunde värmen från dem blåsa hål i dimman. Vätgasen joniserades och bytte egenskap – den blev genomskinlig och för astronomerna gick ridån upp.

De är överraskade över att ha hittat kvasarer så långt tillbaka i universums historia. Det kan betyda att universum var välutvecklat för sin ringa ålder.

– Det tar lång tid att bilda galaxer och kvasarer, så vi förväntar oss inte att hitta så mycket så långt tillbaka i tiden. Men kanske har vi bara sett toppen av ett isberg. Vi vet inte om där finns vanliga galaxer och andra stjärnsystem. Här tar vårt vetande slut, säger Göran Östlin.

Upptäckten av de tre kvasarerna gjordes med hjälp av ett 2,5-meters teleskop i New Mexico, Sloan Digital Sky Survey. Det är ett litet teleskop med stor vidvinkel som används för att bl a kartlägga galaxer i vårt synliga universum.

Men för att kunna se ännu längre in i dimman krävs en helt ny generation av teleskop. Då behövs rymdbaserade teleskop som kan se i infrarött. Sådana skulle kunna urskilja vad som hände under dimtäcket när de första galaxerna tog form.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor