Mer än sex

Lusten till sex styr vad många människor ägnar avsevärda delar av sinatankar och sin fritid åt. Kroppen bantas och tränas, snygga kläder köps,sexpartner raggas.
Publicerad

Sexualdriften säljer också böcker och videor, driver framteknisk utveckling och betalningsformer på Internet, omsätter oräkneligasummor i prostitution, ligger bakom våldtäkter och oplanerade barn osv, osv.Högt och lågt, önskat och oönskat, om vartannat.

Om det är så att ”naturliga” tillstånd hos människan kan utläsas ursituationen i djurvärlden, mindre kulturellt påverkad som den är, blirslutsatsen att sexualitet kännetecknas av mångfald och förändring. Dekategorier som vi indelar det mänskliga könslivet i – t ex hetero-, homo-och bisexualitet – är inte bara sentida påfund utan ses också av de flestamänniskor som mycket fastare än de relationer är som forskningen nu börjarupptäcka i djurvärlden.

Om detta och andra nya vinklar på sex handlar numrets Tema. Mycketupphetsande läsning, intellektuellt sett.

Hur går forskning till egentligen? frågar våra läsare oss ibland. Svaret äratt vetenskap kan bedrivas på många olika sätt, men en typisk och sällsyntinblick i vardaglig, avancerad naturvetenskap ges av Leif Holmlids dagbokfrån labbet. Högst läsvärt.

Siffrorna pekar uppåt för Forskning & Framsteg. År 2002 steg upplagan förtredje året i rad. En räckviddsundersökning visar också att det underfjolåret var 257 000 personer i åldern 16­79 år som läste ett genomsnittligtnummer av tidskriften. Och hela 545 000 personer i Sverige läste minst ettnummer av Forskning & Framsteg under 2002 (källa: Ruab Tidskriftsrapport).Det motsvarar var tolfte svensk! Fantastiskt roligt, tycker vi påredaktionen och tackarer läsare för förtroendet!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor