Unik hiss för båtar

Skottland har världens enda pariserhjulsliknande sluss.
Publicerad

I Skottland invigdes för en tid sedan världens första roterande båthiss, theFalkirk Wheel. Den utför det arbete som det tidigare tog elva slussar attutföra: att lyfta och sänka båtar 35 meter mellan de två kanalerna Forth andClyde och Union.

Trots att den kallas hjul består båthissen egentligen av två stålarmar. Iaxlarnas ändar sitter 26 meter långa gondoler. Dessa är fyllda med 250 000liter vatten och rymmer sammanlagt åtta tiometers båtar, fyra på väg upp ochfyra på väg ner.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor