På vilken plats ligger Sverige?

Jämför svenska femtonåringar med danska, finska, tyska och brittiska ungdomar.
Publicerad

Pisa-projektet är en internationell utvärdering av elevprestationer. Projektet mäter kunskaper och färdigheter hos femtonåringar och jämför hur utbildningssystemen i olika länder rustar ungdomarna att möta framtiden. Man mäter bland annat läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap.

I vilken ordning tror du att följande fem länder placerar sig i matematik enligt Pisa-studien?

  1. Danmark
  2. Finland
  3. Tyskland
  4. Storbritannien
  5. Sverige

Läs mer om skolan i detta nummers tema.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor