Medryckande om kosmologi

Publicerad

I Uppsala leder fysikprofessorn Ulf Danielsson en kurs som heter Fysik för poeter. Boken är en utlöpare från denna. Ulf Danielsson är en medryckande pedagog och är entusiastisk inför uppgiften att presentera den moderna fysikens och kosmologins fascinerande men för många obegripliga världsbild. Denna bild har sina rötter i de gamla grekernas funderingar kring eviga frågor som var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och hur allt hänger ihop.

Boken handlar också om materiens och tidens väsen, den absoluta slumpen samt mycket annat som förr omfattades av filosofi och religion och som i dag har fått vetenskaplig dräkt.

Stjärnor och äpplen som faller

Danielsson, Ulf
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor