Passionerat om fåglar

Publicerad

Sveriges avlånga land innehåller fågelmarker av de mest skiftande slag. På Haparanda Sandskär längst ut i Bottenviken, ett gammalt fiskeläge och numera nationalpark, möts vår sydliga och nordliga fågelfauna. På en yta inte mycket större än en kvadratkilometer har 240 fågelarter observerats. Ugglemarkerna i Norrbottens myrlandskap är inte mindre fascinerande.

Att någon gång få följa med Jens Wahlström till dessa svårtillgängliga fågelmarker vore en önskedröm. Men det är inget dåligt substitut att i stället läsa om hans spännande strövtåg. Inga vedermödor tycks honom för stora när det gäller att skaffa sig nya upplevelser.

Jens Wahlström guidar sina läsare också på mindre svårtillgängliga platser, som de två förnäma fågelsjöarna Tåkern i Östergötland och Hornborgasjön i Västergötland. I båda fallen handlar det om sjöar som höll på att växa igen och gå förlorade som fågelmarker.

Jens Wahlström var med i fältbiologerna ända från början och har fått uppleva hur intresset för fåglar har vuxit och blivit närmast en folkrörelse. Gunnar Brusewitz har illustrerat boken kunnigt och personligt.

Fågelmarker och fågelminnen

Wahlstedt, Jens
Wahlström & Widstrand

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor