Bilen känns tryggare

Upplevd otrygghet anses värre än faktisk risk för trafikolycka.
Publicerad

Det är visserligen farligare att åka bil än att åka kommunalt, men det känns tryggare. Eftersom trygghet anses viktigare än trafiksäkerhet, väljer man hellre bilen. Så kan man sammanfatta en nyligen genomförd enkät bland trafikanter i Stockholm.

Studien utfördes av Charlotte Alm vid Linköpings universitet och Erik Lindberg vid Banverket. De lät ett antal personer i Stockholms innerstad svara på frågor om attraktivitet, otrygghet och upplevda risker förknippade med bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss, pendeltåg och tunnelbana.

Deltagarna i undersökningen oroar sig oftare för att bli utsatta för besvärande situationer, som tiggeri, hot eller våld när de reser kollektivt än i bil. Generellt är resor med pendeltåg och tunnelbana värst, men kvinnor oroar sig oftare än män vid resor med stadsbuss och spårvagn.

Yttre omständigheter, som att gå igenom en gångtunnel och att hållplatsen är avsides belägen eller ligger intill en park eller ett skogsparti, bidrar också till känslor av otrygghet.

Vid resor med kollektiva transportmedel känner man sig särskilt otrygg om föraren har dålig uppsikt över fordonet, om det är fredags- eller lördagskväll eller om man reser ensam.

Resultaten bekräftas av en större undersökning som Stockholms stads utrednings- och statistikkontor gjort. Där har 600 stockholmare fått besvara en rad frågor om allt från bredbandsanslutningar till hur Stockholm upplevs att arbeta och bo i. En tredjedel av de tillfrågade säger att de är oroliga för att utsättas för brott i tunnelbanan. Även i denna undersökning är kvinnorna mer oroliga än männen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor