Vad händer vid osymmetrisk träning?

Det beror på hur träningen går till, svarar muskelexperten Peter Schantz.
Publicerad

Fråga:

Om man tränar en viss del av kroppen intensivt, exempelvis höger arm, begränsar sig då effekten endast till de muskler som får arbeta? Eller påverkas exempelvis också muskelgrupper i den vänstra armen?

Svar:

Svaret beror på vilken träning man bedriver. Styrketräning och uthållighetsträning påverkar kroppen på olika sätt. Om man börjar träna höger arm genom styrketräning med tunga vikter, så påverkar det både musklerna och nervsystemet.

Den första och ofta ganska snabba ökningen i styrka beror enbart på en effektivare aktivering av muskulaturen via nervsystemet, medan muskelmassan däremot förblir oförändrad. Märkligt nog blir också den otränade vänsterarmen starkare i detta skede. Men ökningen är bara ungefär hälften så stor som i den tränade armen. Förklaringen till detta fenomen är att en del av effekten på nervsystemet kan överföras till den otränade armen. I ett senare skede av styrketräningen beror den ökade kraften enbart på att antalet arbetande enheter som kan skapa kraft, de så kallade muskeltrådarna, blir fler. Den effekten sker enbart i den tränade muskeln.

Vad händer då om vi tränar armmusklernas uthållighet med lättare vikter? Vi får då inte samma effekter på nervsystemet som vid styrketräning, och därmed heller ingen styrkeökning i den otränade armen. Den uthållighetstränade muskeln blir inte heller större, men däremot utvecklas ett mer förgrenat nätverk av blodkärl. Kapaciteten ökar hos cellens energifabriker, mitokondrierna. Vi får därigenom ökad uthållighet. Men liksom vid styrketräning sprider sig dessa effekter inte till muskler som inte tränas.

Sammanfattningsvis: vid uthållighetsträning får man bara lokala muskeleffekter. Styrketräning, däremot, ger både lokala effekter och effekter som är kopplade till nervsystemet och som kan överföras till motsvarande muskler i den ”otränade kroppshalvan”.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor