Stoppljus med minne

Forskare har lyckats stanna ljuset och samtidigt bevara all information som det innehöll.
Publicerad

Sedan flera år kan forskare på laboratorier över hela världen få ljuset att gå i promenadtakt (se F&F 7/99). Nu har en internationell forskargrupp vid Harvard University i USA lyckats stoppa det helt. De höll en ljuspuls fången under några hundradels millisekunder.

– För atomära tidsskalor är det länge, säger Stig Stenholm, professor i kvantoptik vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Albert Einsteins konstaterande att ingenting kan gå fortare än ljuset gäller bara för ljusets maximala hastighet, 300 000 kilometer i sekunden. När ljuset går genom ett medium, som glasögon, böjs det av och tappar fart. Att professor Michail Lukin och hans kolleger på Harvard nu har lyckats få en ljuspuls att helt och hållet göra halt kan vara användbart inom optisk databehandling. Den stora fördelen är att all information i den stoppade ljuspulsen bevaras.

När vanligt ljus kommer farande mot exempelvis en vägg stoppas det upp, och ljuspartiklarnas energi absorberas av atomerna i väggen. Samtidigt förstörs viktig information om de egenskaper som ljuset hade.

– Med den nya metoden kan man upprätta ett minne för ljussignalen, exempelvis i samband med databehandling, säger Stig Stenholm.

Forskargruppen har använt sig av en helt ny teknik där de låter en laserstråle gå genom en gascell med 90-gradigt förångat rubidium. Laserstrålen absorberas av rubidiumatomerna som håller kvar all information som finns i laserstrålen. Informationen kan sedan väckas till liv med hjälp av en ny laserstråle som fångar upp informationen utan att något har gått förlorat.

Rekord i långsamt ljus

7, s. 6s, 1999

Ljusets hastighet

Ljusfarten är felaktigt angiven – den ska vara 300 000 kilometer per sekund, inte per timme.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor