Nytt hopp för reumatiker

Ledgångsreumatism beror på att immunförsvaret felaktigt får för sig att brosket och hinnorna i lederna är kroppsfrämmande och bryter ner dem. I förlängningen skadas även skelettet.
Publicerad

Nu visar bland andra svenska forskare att om patienter får en kombination av två mediciner, som griper in från olika håll och hämmar immunsystemets verkningar, kan nedbrytningsprocessen avstanna. När de undersökte effekten av behandlingen med hjälp av röntgen visade det sig dessutom att hos en tredjedel av patienterna verkade benvävnaden ha börjat läka, något man aldrig sett tidigare.

I studien följdes 686 patienter vid 92 sjukhus i Europa och Australien under ett års tid. Patienterna delades in i tre grupper: en fick en kombination av de båda medicinerna, i Sverige kallade Enbrel och Metotrexat, medan patienter i de andra två grupperna fick det ena eller det andra läkemedlet.

– Det är viktigt att komma i gång med behandling så snart sjukdomen har debuterat. Inom Svensk reumatologisk förening rekommenderar vi nu att patienter i första hand får behandling med Metotrexat, men om det inte fungerar kan man prova kombinationsbehandling, säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Men kombinationsbehandlingen är dyr. Enbrel kostar omkring 130 000 kronor per patient och år, medan Metotrexat bara kostar 2 000 kronor per patient och år.

Resultaten presenteras i tidskriften Lancet.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor