Gåtfulla svarta bergsformationer

Mytomspunna Black Mountain var länge en av Australiens mest mystiska platser.
Publicerad

I norra Queensland, 25 kilometer söder om Cooktown, ligger Black Mountain. Stora svarta stenblock formar en knappt 500 meter hög och 3 kilometer lång bergskedja som skiljer sig helt från omgivningen. Kalkajaka, platsens aboriginska namn, hyser såväl enorma pytonormar som Australiens enda köttätande fladdermus.

Frågan om hur dessa formationer uppstod har lett till de mest spekulativa teorier. En sådan är att bergen byggdes av en högt utvecklad civilisation från ett sjunket Atlantis. En annan att blocken är lämningar från en istid för länge sedan.

En populär teori är att bergen uppstått ur ett kraftigt vulkanutbrott, grundat på stenarnas svarta färg som på avstånd ser ut som basalt. Men vid närmare undersökning har geologer upptäckt att blocken består av granit och att den svarta färgen beror på att stenarna är täckta av tre arter av cyanobakterier. Den egentliga färgen är annars svagt rosa till grå.

Så geologernas förklaring är att stenblocken är smält massa som stelnade långt under jordens yta för cirka 250 miljoner år sedan. Erosion har sedan gradvis blottlagt toppen av granitmassan, en process som gynnats av det varma och fuktiga klimatet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor