F&F nr 300

Detta nummer av Forskning & Framsteg är det 300:e sedan tidskriften började utkomma i september 1966.
Publicerad

Med tanke på att en vanlig dagstidning har fler utgåvor på ett år kan 300 låta litet, men våra snart fyrtio inbundna årgångar omfattar ändå 1,15 hyllmeter. Jämför man det med exempelvis Nationalencyklopedin, som inte når upp i fullt en hyllmeter, så inser man att ett och annat korn av kunskap och aha-upplevelser har förmedlats i F&F under årens lopp.

Det halvdussin unga forskare som skrev artiklar i första numret gick lysande karriärer till mötes. En blev så småningom chef för stora internationella forskningsinstitut i Tyskland och USA (och skrev i F&F så sent som i nr 2 i år), en blev generaldirektör för Livsmedelsverket, en ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, en chef för Saab-Scanias flygdivision, en folkkär tv-idol i Fråga Lund och en chef för Kungl. Vetenskapsakademien; och alla hann förstås bli professorer på vägen. Andra faktorer kan visserligen ha spelat in, men att skriva i F&F är meriterande… Ordföranden i tidskriftens styrelse var för övrigt Nobelpristagare vid sidan av.

Det första numret anmäldes i Dagens Nyheter av en ung medicinare och författare (sedermera ständig sekreterare i Svenska Akademien och ordförande i Nobelstiftelsen) som berömde redaktionens val av ämnen och författare och som framhävde det fina trycket. Han avslutade med att säga att förutsättningarna såg goda ut för en betydelsefull insats. Vi hoppas att han i dag, 299 utgåvor senare, tycker sig ha fått rätt.

Vi firar nu 300-nummersjubileet med en läsbilaga på sidan 53 i papperstidningen. Passa också på att vara med i vår stora omröstning på sidan före! Du ställs där inför en rad svåra men tänkvärda val.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor