Universum en miljard år äldre

Underjordiska experiment tyder på att stjärnorna brinner långsammare än man hittills har trott.
Publicerad

Ett tysk-italienskt team av forskare har återskapat en av de viktiga kärnreaktionerna som får stjärnorna att lysa: den som utvinner energi genom att omvandla kol till kväve som sedan omvandlas till syre. Det visar sig att kärnreaktionerna tar dubbelt så lång tid som man hittills förmodat. För stora och riktigt gamla stjärnor där kol-kvävesyrereaktionerna står för en stor del av energiproduktionen betyder det att astronomerna har räknat fel på stjärnornas ålder med en miljard år.

– Det innebär att stjärnorna i de gamla klotformiga stjärnhoparna borde vara närmare 14 miljarder år gamla i stället för 13, säger professor Karlheinz Langanke som är nukleär astrofysiker i danska Aarhus.

Detta får kosmologiska konsekvenser. Om de äldsta stjärnorna är en miljard år äldre, bör också universums ålder räknas upp eftersom de allra äldsta stjärnorna vi kan se på himlen bildades bara några hundra miljoner år efter big bang.

Resultatet kommer från Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics beläget under bergsmassivet Gran Sasso i Italien. Det känsliga experimentet måste skyddas från den kosmiska strålningens störtskurar av fotoner, och därför söker man sig flera kilometer ner i berget. Kärnreaktioner där kol via kväve omvandlas till syre är svåra att observera i experiment, eftersom de äger rum vid så låga energier. Reaktionerna ger sig till känna genom att en foton frigörs ungefär varannan vecka. Då måste forskarna vara beredda och helt säkra på att de fångar rätt foton.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor