Därför är hämnden ljuv

När vi tillrättavisar den som bryter mot gruppens lagar aktiveras hjärnans belöningssystem.
Publicerad

Människan är ett djur som samarbetar i stora grupper som inte är släkt med varandra. Tidigare forskning visar att samarbetet hotas om den som bryter mot sociala regler inte straffas.

– Därför har våra hjärnor anpassats så att det känns bra att göra det som är rätt för gruppen, även om det handlar om att straffa någon, säger professor Ernst Fehr, experimentell ekonom vid Universität Zürich.

Forskarna använde ett ekonomiskt parspel för att testa försökspersonernas vilja att straffa varandra. Om de båda deltagarna samarbetar och litar på varandra tjänar både pengar. Men om den ena är egoistisk vinner han på den andras bekostnad. I det läget frågade forskarna om den missgynnade ville straffa den andra. Under betänketiden avbildade de hjärnans aktivitet med positronemissionstomografi, PET.

Den del som aktiverades starkast under betänketiden är en del av hjärnan som kallas caudate. Den har tidigare visat sig ha att göra med förväntade belöningar som kräver att vi tar aktiva beslut.

– Ju starkare aktivering, desto starkare var viljan att straffa svikaren. Hur gärna man vill ge igen har att göra med hur mycket tillfredsställelse man förväntar sig att få, säger Ernst Fehr.

I studien som publiceras i Science ingick sju män.

– I framtiden vore det intressant att studera kvinnor och se om de reagerar på samma sätt, säger han.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor