För 2 300 år sedan

På 290-talet f.Kr. sammanställer den grekiske matematikern Euklides, verksam i Alexandria, samtidens matematiska kunskap.
Publicerad

En del av innehållet i verket, Elementa, har sitt ursprung långt tillbaka i tiden i den babyloniska matematiken, men det mesta hade utvecklats i den grekiska världen under de föregående 300 åren. Elementa består av tretton böcker och kom att användas som lärobok i geometri i mer än två tusen år.

För 100 år sedan.

Sprutmålning uppfinns år 1907.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor