För 900 år sedan

Kinesiska astronomer inser omkring år 1105 att månförmörkelser är en följd av att månen kommer in i jordens solskugga.
Publicerad

För 600 år sedan

Den kinesiske amiralen Chung-ho gör i början av 1400-talet en upptäcktsresa och kommer omkring år 1405 så långt västerut som till Egypten. Han besöker också Mekka.

För 300 år sedan

Isaac Newton adlas år 1705 av drottning Anne och blir sir Isaac.

För 250 år sedan

I november 1755 drabbas Lissabon av en katastrofal jordbävning. Stora delar av staden ödeläggs, och omkring 30 000 människor dör. Händelsen leder till att intresset för geovetenskap får ett stort uppsving i Europa.

För 200 år sedan

År 1805 finner den tysk-brittiske astronomen William Herschel (annars mest känd för att han år 1781 upptäckt planeten Uranus) tillsammans med sin syster Caroline, också tysk-brittisk astronom, att solen och dess planeter inte har en fast plats i Vintergatan utan rör sig i förhållande till andra stjärnor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor