Läsarminne

Ni frågar i F&F 1/06, apropå tidskriftens 40-årsjubileum, om någon speciell artikel haft personlig betydelse.
Publicerad

Det har de allihop, för jag läser så gott som varje nummer från pärm till pärm, men jag vill nämna en viss artikel alldeles speciellt: artikeln om KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) i F&F 2/01. Den beskrev så på pricken vad jag led av, mycket tydligare än läkarna lyckats förmedla, att den har hjälpt mig att anpassa min tillvaro efter någonting som kan klassificeras som en sorts handikapp.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor