Barbara Nozière

Barbara Nozière ska bygga upp ny forskning om aerosoler - fasta och flytande partiklar i luften.
Publicerad

Sedan i januari är Barbara Nozière gästprofessor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon kommer från Bordeaux i Frankrike, där hon doktorerade i kemi år 1994. Hon har hunnit forska några år både i Tyskland och i USA, som hon nu lämnat för Sverige.

Institutionen känner hon väl till, den är världsberömd för sina klimatstudier.

– Jag arbetar med grundfrågorna i laboratoriet men vill helst göra det i samarbete med folk som bedriver fältstudier. Och forskarna här har flera projekt på olika håll i världen – i Europa, Sydasien, Arktis och Antarktis.

Miljontals ton aerosoler – mikroskopiska partiklar i luften – kommer upp i atmosfären varje år. De släpps ut både från naturliga källor – växter, vulkanutbrott och havet – och från mänskliga aktiviteter i form av olika avgaser. De varierar i storlek och sammansättning. En del färdas länge i luften och förändras i kemiska processer, medan andra snart landar på jordens yta. Aerosoler påverkar oss dels direkt genom sina hälsoeffekter, dels indirekt genom att inverka på jordens klimat.

– De finns överallt och bidrar exempelvis till molnbildning. För klimatet är det stor skillnad om molnen bildas av små eller stora aerosoler, eftersom deras optiska egenskaper beror på droppstorleken.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor