Om människans ursprung

Vem är du homo sapiens sapiens? Och varifrån kommer du?
Publicerad

Frågorna har dryftats sedan länge av antropologer, arkeologer, språkvetare och andra. Helt nya insikter har kommit fram under de senaste tjugo åren i takt med att det mänskliga genomet avtäckts mer och mer.

Vi har i Forskning & Framsteg rapporterat dessa nya rön allteftersom, och den stora fördelen med Wades bok är att få den nya kunskapen samlad i en enda lång berättelse. Som vetenskapsreporter på New York Times har även han följt utvecklingen och kan tala om vad forskarna i dag säger om när och varför vi klädde på oss, hur vandringen från Afrika gick till, hur det kom sig att homo sapiens besegrade de fysiskt mycket starkare neandertalarna och vad den moderna forskningen säger om rasbegreppet.

En mycket läsvärd och tänkvärd bok.

Before the dawn

Wade Nicholas
Penguin Press

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor