Lovande resultat för svenskt hivvaccin

Ett nytt genetiskt vaccin gav över 90-procentig immunitet mot hiv.
Publicerad

Forskare vid Smittskyddsinstitutet, SMI, har skapat ett genetiskt vaccin, där man använder delar av arvsmassan från ett hivvirus som vaccin. Kroppens celler tillverkar under någon vecka de sju proteiner som den tillförda arvsmassan utgör mall för. Immunförsvaret lär sig reagera på dessa.

Vaccinet har prövats på 38 friska, manliga och kvinnliga försökspersoner i Sverige, och hela 37 av dem visade sig få ett bra cellbaserat immunsvar. Så höga siffror har aldrig tidigare presenterats. Men enligt EU:s regler får fertila kvinnor inte ingå i en sådan studie förrän vaccinet har testats på gravida försöksdjur eller dess säkerhet har undersökts hos människor.

– Studien har visat på mycket få biverkningar. Det är viktigt eftersom det är just fertila kvinnor som vi vill skydda med vaccinet i utvecklingsländer, säger Britta Wahren, professor i virologi vid SMI och ledare för studien.

Under nästa år ska vaccinet testas i Tanzania på 60 poliser, både kvinnor och män.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor