Han lär icke-läkare operera

Staffan Bergström, gynekolog och professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, belönas för sitt arbete mot mödra- och barnadödligheten i tredje världen.
Publicerad
**Hyllad**. Staffan Bergström tar emot priset från FIGO:s ordförande Dorothy Shaw vid en ceremoni i Kapstaden, Sydafrika.
Bild: FIGO

Varje år skördar mödra- och nyföddhetskomplikationer ofattbara 7,5 miljoner liv. Det är fler än de sammanlagt 5 miljoner som årligen dör i aids, malaria och tuberkulos.

– Och ändå får forskningen om dessa tre sjukdomar tio gånger mer pengar än forskning om mödrar och barn, säger Staffan Bergström.

I år belönas han med priset FIGO Distinguished Service Award, en utmärkelse som var fjärde år delas ut av International federation of gynecology and obstetrics.

Hans viktigaste forskningsprojekt är att granska hur så kallade ”icke-läkare”, främst vidareutbildade sjuksköterskor, utför kirurgiska ingrepp för att rädda livet på gravida kvinnor och deras barn. I Moçambique, Malawi och Tanzania utför dessa nära 90 procent av alla kejsarsnitt på distriktssjukhusen.

– Det handlar inte om några barfotaläkare, utan det är personer med medicinsk grundutbildning som sedan fått en treårig påbyggnad inom kirurgi. Våra studier visar att resultaten av ingreppen är väl så goda som de som utförs av läkare, säger han.

En viktig aspekt är att dessa icke-läkare stannar kvar och verkar på landsbygden där de är högt respekterade. De läkare som sänds ut för plikttjänstgöring strävar däremot oftast efter specialistkarriärer i storstäderna eller utomlands. I dag finns exempelvis fler etiopiskt utbildade läkare i de amerikanska städerna Chicago och Washington än i hela Etiopien med 80 miljoner invånare och extremt hög mödradödlighet.

Icke-läkarnas verksamhet har varit mycket kontroversiell men är enligt Staffan Bergström en nödvändighet i afrikanska länder där det kommer att ta 10–20 år att komma ikapp den skriande läkarbristen.

– Att jag fick priset är förstås roligt och ärofullt för mig personligen, men viktigast är att läkarna i FIGO i och med det säger: ”Vi klarar inte av situationen med den höga mödradödligheten i världen – vi måste arbeta hand i hand med icke-läkarna.”

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor