Högutbildade mer positiva till designade barn

Attityden till att använda genteknik för att förbättra ett blivande barn är en klassfråga.
Publicerad

Vad skulle du välja för att om möjligt höja ditt blivande barns IQ-nivå – att själv leva sundare, äta medicin, få injektioner eller använda genteknik för att påverka barnet? Högutbildade i Storbritannien visade sig hellre än lågutbildade välja det sistnämnda alternativet. Den allmänna attityden är dock att genmodifiering av barn är acceptabelt främst av medicinska skäl. Det visar en serie brittiska enkätundersökningar med totalt 800 deltagare som psykologer vid University of East Anglia har gjort.

De önskvärda egenskaperna varierar beroende på könet hos barnet och föräldern. För en blivande dotter betonar män utseende medan kvinnor föredrar sociala egenskaper som till exempel godhet och ledarskap. Önskan om intellektuell begåvning hos barnet påverkas dock inte av könet hos vare sig barnet eller föräldern.

– Olika reproduktionstekniker har funnits längre i Storbritannien och brukats på ett annat sätt än i Sverige, kommenterar etnologiprofessor Susanne Lundin, Lunds universitet. Lagen tillåter mer där, så acceptansen är också större. Det som tidigare ansågs onaturligt ses nu som naturligt. Men föräldrars attityder beroende på klass, kön och ålder är nog likadana hos oss.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor