Efter oss syndafloden

Många bekämpningsmedel som använts inom jordbruket har förbjudits på grund av sin giftighet.
Publicerad

Det tar år innan koncentrationen av ett gift eller dess nedbrytningsprodukter visar sin verkan i naturen. Det tar också lång tid att utveckla analysmetoder som kan visa vad som är det farliga. Vi gör skenbara vinster på några års sikt men bäddar för katastrof på lång sikt.

Round-Up, ett populärt ogräsmedel, eller möjligen dess nedbrytningsprodukter är giftigt för groddjur. Grodor äter sniglar, och sniglar äter det vi odlar. Vilket gift ska vi då slå ihjäl sniglarna med? Vi kan inte fortsätta på detta sätt utan måste intensifiera satsningen på ekologisk forskning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor