Snöplogning på nyårsdagen

En geometriskt lagd storasyster imponerar på sin bror.
Publicerad

A. Han föddes på gården Hammarby strax utanför Uppsala.

B. Han hämnades på en ovän genom att döpa ett illaluktande ogräs efter denne.

C. Den lilla blomman gulsporre gav honom ett klassificeringsproblem som han aldrig lyckades lösa.

D. Han fick sin första professur vid Lunds universitet.

E. Hans efterlämnade korrespondens omfattar över 5 000 brev till och från honom.

F. Hans första landskapsresa gick till Ångermanland.

Facit till ”Snöplogning…”

Trianglarna A-H-C och A-H-a har basen på samma linje och har samma höjd. Därmed är ytan av A-H-a en femtedel av A-H-C, som i sin tur är en fjärdedel av den totala ytan. Triangeln A-H-a är alltså 1/4×1/5=1/20 av den totala ytan.

Motsvarande resonemang kan föras för alla de oplogade hörntrianglarna, och deras totala yta är alltså 4×1/20=1/5 av den totala ytan.

Ytan av romboiden abcd i mitten har ju plogats ”i onödan” av ett av barnen, och Barbara och Torbjörn skulle tillsammans ha klarat av hela ytan om de inte plogat romboiden två gånger.

Därmed följer att romboiden abcd är lika stor som de fyra oplogade hörntrianglarna, alltså 1/5 av totalytan.

Facit till ”Vad vet du om…”

Ledtråd

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor