Tränad dator upptäcker Parkinson

Datorn jämför bilder av hjärnan.
Publicerad

På senare år har flera olika datorstöd för att diagnostisera sjukdomar börjat användas inom sjukvården. Till de mest avancerade hör artificiell intelligens och så kallade neurala nätverk. De bygger på att en dator matas med en mängd bilder av sjuka och friska organ, till exempel hjärtan eller delar av hjärnan. Datorn skapar med hjälp av bilderna regler för vad som skiljer friska organ från sjuka.

Att träna datorn är dock tidskrävande. Det krävs att en människa hjälper till att matcha varje patientbild mot bildstatistiken i datorn.

Nu har Anders Ericsson, som nyligen lade fram en doktorsavhandling vid Lunds tekniska högskola, skapat ett system där man kan minska den manuella hanteringen radikalt. Datorn kan själv hitta de punkter i träningsbilderna som är intressanta och därmed också matcha patientbilderna automatiskt.

Anders Ericsson har provat tekniken på Parkinsons sjukdom och visat att den kan peka ut sjuka patienter med hjälp av röntgenbilder av en speciell region av hjärnan. Han hoppas nu att en prototyp snart är klar att börja användas.

Förtydligande av bildmetod

Hjärnbilderna på sidan 7 (Tränad dator upptäcker Parkinson) är inte röntgenbilder i strikt mening utan är tagna med en gammakamera med s.k. SPECT-teknik, framhåller helt riktigt Rolf Lewander, docent i radiologi och nuklearmedicin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor