Stort steg mot parkinsonbehandling

Svenska forskare har lyckats styra stamceller så att de blir dopamintillverkande nervceller.
Publicerad

Parkinsons sjukdom beror på att de celler i hjärnan som tillverkar signalämnet dopamin dör. Behandling sker i dag med läkemedlet L-dopa, men det ger bara en kortvarig förbättring för de 15 000 svenskar som lever med sjukdomen.

Nu har två forskargrupper, ledda av Johan Ericson och Thomas Perlmann vid Karolinska Institutet, lyckats få omogna stamceller att bilda dopaminceller. De har publicerat sina banbrytande resultat i tidskriften Cell.

– Hjärnan innehåller mer än tusen olika typer av nervceller. Därför är det viktigt att precis rätt typ bildas, och det kan vi nu se till, säger Johan Ericson, professor i utvecklingsbiologi.

Forskarna har lyckats ?nna den speciella ”chefsgen” som är nödvändig för att sätta i gång de processer som styr omogna stamceller i hjärnstammen så att de blir rätt typ av dopamintillverkande celler. Även om resultaten härstammar från studier på kycklingar och möss, är forskarna övertygade om att resultaten är tillämpbara även på oss.

– Dessa system har bevarats under utvecklingens gång. Samma gener sköter detta både hos möss, höns och människor, säger Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi.

I tidigare försök har sammanlagt 150 personer i världen behandlats med celler från aborterade foster. I många fall har resultaten sett lovande ut, men dels är hanteringen etiskt komplicerad, dels ?nns alltför få celler att tillgå, eftersom det krävs celler från flera foster till en enda transplantation.

Tillgång på obegränsade mängder dopaminceller från stamceller möjliggör större och mer kontrollerade transplantationsförsök i framtiden. Men först måste cellerna undersökas i djurmodeller.

– Nu studerar vi hur råttor, vars dopaminceller slagits ut, mår när de får denna typ av dopaminceller injicerade i hjärnan. De preliminära resultaten tyder på att cellerna överlever och att djurens motorik förbättras, så det ser mycket lovande ut, berättar Johan Ericson.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor