Kriget var nära

Det finns två sätt att se på hur stor risken för ett kärnvapenkrig egentligen var under kalla krigets årtionden.
Publicerad

Många menar att terrorbalansen garanterade att varken Sovjet eller USA skulle slå till först och att fortsatt fred därmed var tryggad. Andra, och dit måste man räkna Peter Handberg, ser i stället två kontrahenter som var mycket osäkra på varandra och där det alltid fanns höga militärer som ville slå till först i förebyggande syfte.

Peter Handberg har i femton år genomkorsat Baltikum på jakt efter nedlagda kärnvapenbaser, främst med hjälp av GPS. Han har intervjuat militärer och andra anställda vid raketbaserna, liksom bönder i trakten.

Detta är en bok som blir angelägnare ju längre man kommer in i den, väl berättad, både personlig och allmängiltig. Den fyller verkligen ett tomrum i kunskapen om efterkrigstiden i en region mycket nära oss – med vida utblickar, bland annat om Kubakrisen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor