Nu avslöjas en förlorad värld

Inte det sjunkna Atlantis, men väl en annan dränkt förhistorisk värld håller på att kartläggas av arkeologer i Birmingham.
Publicerad

Det har länge varit känt att det grund i Nordsjön som kallas Doggers bankar en gång legat ovan vattenytan och bebotts av människor. Under hela 1900-talet har fiskare hittat rester från detta liv: harpuner, hullingar, spjut och mammutbetar. Hur landskapet sett ut har däremot varit en väl förborgad hemlighet. Tills nu.

Med hjälp av oljebolagens mätningar av bottnen håller en grupp arkeologer i Birmingham på att avtäcka denna förlorade värld. Genom sedimentprov och pollenanalyser försöker man sedan återskapa ”Doggersland” och få en bild av hur det kan ha sett ut för mellan 8 000 och 10 000 år sedan.

Landskapet hamnade under vatten i samband med istidens klimatförändringar.

– Sakta men säkert lades ett område stort som England under vatten, och i några fall har det troligen skett stora förändringar bara under en generation. Antagligen har det också rört sig om snabba, plötsliga flodvågor, tsunamier, som i ett slag förstört livet för dem som en gång bodde här, säger Vince Gaffney, professor i arkeologi och ansvarig för projektet.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor