Flytta instrumenten och håll större avstånd!

Ett allvarligt fel på dagens bilar är den låga placeringen av reglage och displayer på instrumentbrädan.
Publicerad

För att justera en inställning eller ändra ett reglage kan föraren behöva titta nedåt eller snett åt sidan i flera sekunder. Det vore mer trafiksäkert om spakar, knappar och visare satt så att blickfånget kom närmare vindrutan. Med andra ord bör det mesta som finns på centralkonsollen flyttas upp dit där det numera finns friskluftsutblås.

Det finns ofta en stor (och onödig) varvräknare placerad jämte hastighetsmätaren, till och med på automatväxlade bilar. Där kunde annan väsentlig information finnas. En del dyrare bilar har reglage på ratten, dock ganska lågt och för kroppsnära. Inga reglage och displayer bör sitta lägre än rattnavet, och inte vid sidan utan samlade framåt.

Jag har under min tid som flyglärare märkt hur begränsat synfältet är. En pilot med fullgott synfält och stor vana vid en viss flygplanstyp kan missa att upptäcka en lysande varningslampa som är placerad bara ett par decimeter från huvudinstrumentet. Orsaken är att människans direkta seende, där vi har full synskärpa, har mycket snäv vinkel. I det perifera synfältet har vi bara en tiondel av full synskärpa. För att se hela ytan på en 5-krona med full skärpa måste man hålla slanten på armlängds avstånd, vilket motsvarar en kon på bara någon grad!

Ett annat säkerhetsproblem är att normalavståndet på landsväg till framförvarande bil är ungefär 1 sekund, medan det borde vara minst 3 sekunder på sommarväglag och det dubbla om det är risk för halka. Mäter man avståndet i tid och inte i meter blir avståndet kortare i låg fart och längre i hög fart, precis som det bör vara. Seriekrockar orsakas ju inte av den första bilens plötsliga inbromsning utan av att bilarna bakom legat för nära.

Tid och meter har bytt plats

I Kai Boiardts återkoppling på sidan 64, *Flytta instrumenten och håll större avstånd*, har två ord bytt plats på grund av ett misstag i den redaktionella processen. Så här ska det aktuella stycket lyda: ”Ett annat säkerhetsproblem är att normalavståndet på landsväg till framförvarande bil är ungefär 1 sekund, medan det borde vara minst 3 sekunder på sommarväglag och det dubbla om det är risk för halka. Mäter man avståndet i tid och inte i meter blir avståndet kortare i låg fart och längre i hög fart, precis som det bör vara. Seriekrockar orsakas ju inte av den första bilens plötsliga inbromsning utan av att bilarna bakom legat för nära.” Rättelsen är införd i texten på webbplatsen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor