Den bästa forskningsbilden

Leta fram din bästa vetenskapliga bild och var med i Forskning & Framstegs bildtävling! Första pris är 25 000 kronor.
Publicerad

Bilden kan vara skapad med vilken teknik som helst och representera vilket vetenskapligt fält som helst. Den ska ha tillkommit på 2000-talet.

Juryn bedömer dels bildens skönhet och slagkraft, dels hur fascinerande dess innehåll är. Det inomvetenskapliga värdet är mindre viktigt, men bilden ska ha tillkommit under forskning.

Bifoga en kort text som berättar vad bilden visar och med vilken teknik den har framställts.

Första pris är 25 000 kronor. Ett antal andrapriser à 10 000 kronor kommer att delas ut.

Juryn består av Björn Fjæstad (ordförande) och Cecilia Christner Riad, båda i F&F:s redaktion, Lars Anderson (F&F:s grafiske konsult) samt Airi Iliste (illustratör).

Sista inlämningsdag är 15 januari 2008. Tävlingsregler och instruktioner på fof.se/bildtavling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor