Hur många kuber?

Storasyster Gunilla försätts i kombinatoriskt bryderi.
Publicerad

2. Ungefär hur stor andel av världens länder är militärdiktaturer – 6 procent, 26 procent eller 46 procent?

3. Sedan andra halvan av 1970-talet består Nordamerika och Västeuropa till 100 procent av demokratier – med ett enda undantag under en femårsperiod i början av 1980-talet. Då inskränkte ett av länderna i denna region de politiska friheterna i sådan grad att landet inte kunde anses vara en demokrati. Vilket land?

Facit till Hur många kuber?

2. Med 0 svarta sidor finns det 1 särskiljbar kub (den är helt gul), med 1 svart sida 1 särskiljbar kub, med 2 svarta sidor 2 särskiljbara kuber (sidorna ligger intill varandra eller på motsatta sidor), med 3 svarta sidor 2 särskiljbara kuber (sidorna möts i ett hörn eller ligger på rad), med 4 svarta sidor 2 särskiljbara kuber (de gula sidorna ligger intill varandra eller på motsatta sidor), med 5 svarta sidor 1 särskiljbar kub (den har 1 gul sida), med 6 svarta sidor 1 särskiljbar kub (helt svart). Summa 10.

Facit till Demokrati eller diktatur?

Ledtråd 1

Ledtråd 2

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor