Klara färger på hjärnan

Amerikanska forskare har lyckats färga cellerna i en mushjärna med cirka 90 olika färger.
Publicerad

– En elektriker använder sladdarnas färger till att reda ut kopplingarna i en sladdhärva. Nu kan hjärnforskare jobba på ungefär samma sätt, säger Joshua Sanes, chef för ett center för hjärnforskning vid Harvard University i USA.

Hans forskargrupp har utrustat hjärnceller hos möss med upp till fyra olika gener från maneter. Inne i cellerna styr generna tillverkning av olika färgämnen. Sinnrik genteknik leder till att varje cell tillverkar olika mycket av respektive färgämne. Följden blir att varje cell får en egen nyans.

– Det är en mycket elegant teknik som gör det lättare att reda ut kopplingsmönster i hjärnan, säger Tomas Hökfelt, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Solna.

För mer än hundra år sedan blev det möjligt att färga enstaka nervceller med ett svart färgämne. Det revolutionerade hjärnforskningen. Den nya tekniken ger en mer nyanserad – och vackrare – bild av hjärnan.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor