Tandvård återger hemlösa värdighet

Näst viktigast av allt, direkt efter önskan om ett hem. Så viktiga är tänderna och tandhälsan för hemlösa.
Publicerad

I en ombyggd barack på Södermalm finns gratistandvården för Stockholms hemlösa. Hit, till Hållpunkt Maria, kommer patienter med akuta problem, som allvarliga muninfektioner eller akut tandvärk.

– Det här är ingen lyxtandvård direkt, säger tandläkaren Patricia De Palma, när hon denna morgon tar emot dagens första patient.

I våras lade hon fram sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet om hemlösas tandstatus. Det var den första kartläggningen i världen i ämnet, där hon sammanlagt undersökte och behandlade knappt 150 hemlösa. Åtta personer följdes upp i djupintervjuer ett halvår efter avslutad behandling. De berättade då att tandproteserna gjorde att de kände sig som hela människor.

Att hela tänder är så viktigt förvånade Patricia De Palma:

– De kopplade tandhälsa till mänsklig värdighet och kände sig amputerade utan tänder, säger hon.

Dålig tandstatus påverkar även den fysiska hälsan, och studier har visat samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar. Merparten av patienterna i Patricia De Palmas undersökning hade stora problem med tandlossning. I genomsnitt hade de åtta färre tänder än en vanlig tandvårdspatient. Alla undersökta hade karies och blödande tandkött. En majoritet hade dessutom sårbildningar i munnen som var förstadier till cancer.

– Detta är en tandstatus jämförbar med den i utvecklingsländerna – och det hos en grupp som lever i ett välfärdsland! säger Patricia De Palma.

Hon har också visat att hemlösa som fått tandvårdsbehandling i högre grad klarar sig ur hemlöshet och missbruk än de som inte fått tandvård. I en uppföljande studie undersöker hon nu utsatta ungdomars tandhälsa. Förhoppningen är att bra tandvård kan hjälpa till att förebygga missbruk och hemlöshet.

Tandvård för hemlösa

Dess uppgift är att öppna fler mottagningar med fri tandvård för hemlösa. I dag finns mottagningar, förutom i Stockholm, också i Göteborg, Uppsala, Lund, Helsingborg och Malmö.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor