”Låt solkräm vara gratis i sommar”

Lykke Barck

Solens strålar ökar risken för hudcancer. Hudläkaren Lykke Barck menar att vi behöver ändra våra attityder till solande – och förespråkar gratis solkräm på badstränder och andra offentliga platser i sommar.

Publicerad

Gratis solkräm har testats längs strandpromenaden vid Rockaway Beach i stadsdelen Queens i New York, USA.
Bild: Spencer Platt / Getty Images

Det här är en kommenterande text. Analyser och åsikter är skribentens egna.

Sommaren är här! Och visst är det härligt med sol och värme. Solen har positiva effekter på kroppen, som att stimulera produktion av D-vitamin, höja sinnesstämningen och förbättra sömnen och dygnsuppfattningen. Men det finns också en annan sida av myntet. För mycket sol ökar risken att drabbas av hudcancer.

Hudcancer är den näst vanligaste cancerdiagnosen hos både män och kvinnor, och en av de cancerformer som ökar mest i Sverige. Antalet fall har ökat med nära 60 procent de senaste tio åren. Motsvarande siffra för den allvarligaste formen av hudcancer – melanom – är nästan 40 procent. Så många som 500 personer avlider årligen i denna cancersjukdom.

Solkräm gratis på offentliga platser

Vi behöver göra något för att stoppa den lavinartade utvecklingen. Det finns ingen enskild enkel lösning på problemet, men ett initiativ från Nederländerna är helt klart intressant.

I fjol beslutade Nederländernas regering att solkräm skulle erbjudas gratis på offentliga platser såsom badstränder, skolor, festivaler och idrottsplatser. Man utnyttjade då de automater som under pandemin innehållit desinfektionsmedel och fyllde dem med solkräm i stället. Förhoppningen är att fri tillgång till kräm ska få fler att börja smörja in sig rutinmässigt när de vistas i solen.

Projektet innebär förstås kostnader, men kan också leda till vinster både när det gäller mänskligt lidande och i form av minskade utgifter för cancervård.

Det som långsiktigt behövs är att ändra skönhetsideal och bilden av vad som anses vara sunt. Det tar tid. Men redan nu har vi god kunskap om hur problemet ser ut.

Lär barnen att skydda sig från solen

Den största riskfaktorn för melanom och övrig hudcancer är ultraviolett (UV) strålning från solen. Solljusets UV-strålning samt solariesolning har betydande negativa effekter på huden. Strålningen kan skada cellernas arvsmassa, vilket i sin tur ökar risken för hudcancer.

Ju mer strålning man utsatts för under livet, desto större blir risken. Därför är hudcancer vanligast hos den äldre befolkningen. Den solexponering och UV-strålning man utsätts för redan i barndomen ökar alltså risken att drabbas av hudcancer längre fram i livet. Och på senare år har vi sett en ökning av hudcancer även i de yngre åldrarna.

Vi måste stoppa denna trend. Vi måste få individer i alla åldrar att skapa sunda solvanor. Vi behöver bli bättre på att skydda oss från solens skadliga UV-strålning. Det sker bäst genom täckande kläder, men det är inte alltid möjligt att skydda hela kroppen med kläder. Ofta behöver man komplettera med solkräm för att skydda även exempelvis ansikte och händer.

Barnen behöver redan från förskoleåldern lära sig vikten av att skydda sig från solen, och under de solstarka månaderna få till en rutin där utsatta delar som inte kläderna täcker smörjs in med solkräm. Insmörjningen bör sedan återupprepas flera gånger under dagen samt efter bad, ymnig svettning etcetera.

Ändra attityden till solande

Bland vuxna finns individer som ligger på stranden och ”pressar” för att få till en snygg bränna. Baserat på dagens kunskap om strålningens effekter är det en dålig idé. Samma sak gäller att sola i solarium.

Många länder där hudcancer är ungefär lika vanligt som i Sverige har kommit längre när det gäller att ändra attityder till solande. Australien och Nya Zeeland har sedan många år haft en framgångsrik kampanj med förebyggande insatser för att få ner sina ökande hudcancerfall.

I Australien, Brasilien och flera andra länder finns sedan länge förbud mot kosmetiska solarier. Här i Sverige, liksom flertalet andra europeiska länder, har man sedan 2016 åtminstone infört en 18-årsgräns för solarier. Anmärkningsvärt är dock att lokaler som ska främja hälsa såsom gym fortfarande erbjuder solariesolning.

 Att ändra skönhetsideal tar som sagt tid. Men att göra solkräm lättillgängligt och gratis skulle vara ett steg i rätt riktning.

Förstärkt uppdrag att förebygga hudcancer

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att förstärka arbetet med att förebygga hudcancer. Fokus ligger på att öka medvetenheten om riskerna med exponering för UV-strålning från solen och i solarier.

– Utan attitydförändringar kommer förekomsten av hudcancer att fortsätta öka i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett pressmeddelande.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför redan informationskampanjer för att påverka männi­skors solbeteende för att förebygga hudcancer. I det utökade uppdraget ingår även att rikta åtgärder mot grupper med särskilda behov. Myndig­heten ska också samordna statliga aktörers förebyggande arbete mot hudcancer i samverkan med Regionala cancercentrum. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2027.

Lina Wennersten-Gradert

Lykke Barck

Lykke Barck
Bild: Anders Dahlberg
  • Dermatolog och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
  • Har ett specialintresse för solskydd och prevention och föreläser om ämnet.
  • Driver Hudläkarpodden tillsammans med sin kollega Marta Laskowski.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor