Oöverträffade virusbilder

Text Johan Falk
Publicerad

Med hjälp av så kallad kryoelektronmikroskopi har forskare lyckats ta bilder av ett virushölje med en upplösning på bara 0,45 nanometer. Bilderna är så detaljerade att enstaka polypeptider, som bygger upp de livsnödvändiga proteinerna, går att urskilja. Vid kryoelektronmikroskopi används elektroner i stället för ljus, och för att stå emot elektronstrålen kyls viruset ner till nära den absoluta nollpunkten.

– Vanligtvis används flytande kväve för kylning, vilket ger en temperatur på -195°C. Men vi använde flytande helium i stället, för att kyla ner till -269°C, säger Wen Jiang, professor i biologi vid Perdue University i USA, som har lett forskningen.

Forskargruppen hoppas kunna nå en upplösning på 0,3 nanometer inom några år. Då skulle det bli möjligt att studera enskilda aminosyror, de molekyler som i sin tur bygger upp polypeptiderna.

En annan metod som ger bra upplösning är röntgenkristallografi. Men den kräver att viruspartiklarna kristalliseras först, vilket ofta leder till att de ändrar utseende.

Forskningen publiceras i Nature.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor