Humor ett måste i dagens reklam

Publicerad

Sedan 1960-talet har humorn blivit en del av reklamspråket. Då dominerade ordlekarna, nu har ironin tagit över.

Sedan 1980-talet har även bilderna fått ta mer och mer plats.

Einar Korpus, forskare i svenska språket vid Örebro universitet, har studerat reklamspråket och menar att humorn fungerar såtillvida att den gör oss positiva till produkten i fråga. Han har också lagt märke till att begreppen ”vi” och ”du” har blivit vanligare, där ”vi” är avsändaren och ”du” konsumenten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor