Döttrar gör familjeföretag miljömedvetna

Publicerad
Barnaskarans könssammansättning påverkar våra värderingar.
Bild: iStock

Företag vars ägare har många döttrar får bättre värden i det index över miljömedvetenhet som Folksam har tagit fram enligt internationella normer. Det framgår av en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, som nyligen presenterades av ekonomen Kristoffer Milonas. Han har samlat in data om familjeförhållandena i 120 börsnoterade företag i Sverige, som kontrolleras av en familj:

– Barn påverkar sina föräldrars preferenser, och vuxna barn hamnar ofta i styrelsen i familjeägda företag.

Hans förklaring är att kvinnor ofta har mer miljömedvetna värderingar än män, och en tolkning är att detta smittar av sig på föräldrarna.

– En annan tolkning är att kvinnor, som är mindre riskbenägna, vill minimera riskerna för miljöskandaler i de fall de som vuxna sitter i styrelsen, säger Kristoffer Milonas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor