Den avreglerade taximarknaden har lett till nya, lokala regleringar

År 1990 avreglerades taximarknaden i Sverige. Men den helt oreglerade marknaden fungerade dåligt och har fått lösas genom olika lokala initiativ. 

Publicerad
I USA har taximarknaden återreglerats. Kanske är även Sverige på väg åt samma håll, efter en längre tids avreglering. 
Bild: Istock photo

”Vilda västern”, ”krig”, ”maffiametoder”. De orden förekommer när man talar om taxinäringen i Stockholm. Fram till 1990 var branschen hårt reglerad in i prissättning och etableringsrätt. Sedan avreglerades branschen med hänvisning till principerna om fri etablering och fri konkurrens – men taxipriserna har stigit mer än konsumentprisindex sedan dess, även om kötiden har minskat, enligt en rapport från Statens väg- och trafikforskningsinstitut.

Den oreglerade marknaden fick efterhand oönskade konsekvenser i form av överpriser och kaos. På flera ställen i Storstockholm har olika aktörer gripit in för att hantera taxikaoset.

– Det handlar om framväxande lokala omregleringar, säger Susanna Alexius, forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hon har studerat taximarknaden i Sverige genom intervjuer och deltagande observation.

I ett kapitel i boken Alla dessa marknader, så redovisar hon hur exempelvis hotell Sheraton Stockholm tidigt och självmant tog kontrollen över taximarknaden utanför hotellentrén. Först genom regler, sedan genom övervakning. Motivet var att om gästerna fick betala överpris så gav det badwill åt hotellet. Det handlade om att mota bort friåkare och åkerier som tar systematiska överpriser, och samverka med de taxibolag som ansågs legitima. Även bland annat Grand hotell, Stockholms centralstation och Arlanda har genomfört liknande åtgärder för att reglera taximarknaden för sina kunder. ”Eftersom varken politiker eller myndigheter lyfte ett finger var vi tvungna att gripa in”, berättar en av Susanna Alexius informanter.

Så en av världens mest avreglerade marknader, som den svenska taximarknaden har kallats, fick regleras av att privata aktörer gick in. Frågan är vad som händer i framtiden?

– Det går i vågor, säger Susanna Alexius. Kanske rör vi oss mot allt en tydligare reglering av marknaden igen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor