Våra gener påverkar utbildningens längd

Hur lång utbildning människor skaffar sig hänger samman med hur deras arvsmassa ser ut. Det visar forskning från bland annat Sverige.

Publicerad
En ny studie visar att det finns ett samband mellan arvsmassan och hur lång utbildning en person skaffar sig.
Bild: Istock

Familjetraditioner, bostadsort och ekonomiska drivkrafter är några av faktorerna som påverkar hur stor del av sitt liv människor tillbringar i skolbänken.

Men arvsmassan spelar också roll, enligt forskare som har studerat genvarianter hos över 125 000 människor med västeuropeiskt ursprung i USA, Australien och Europa.

– All den genetiska information som vi har analyserat förklarar ungefär två procent av skillnaderna i människors utbildningslängd, säger Patrik Magnusson, docent i genetisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Ingen enskild genetisk markör förklarar mer än 0,02 procent av skillnaderna. För fysiska egenskaper som längd och BMI (body mass index) brukar sambanden vara mer än tio gånger starkare.

För att hitta de diffusa kopplingarna mellan arvsmassa och utbildning var forskarna tvungna att genomföra den i särklass största studien i sitt slag. De har även bekräftat resultaten i ytterligare en jämförelse.

Patrik Magnusson hoppas att de genetiska rönen i förlängningen ger ny kunskap om minne, koncentrationsförmåga och andra egenskaper som är viktiga för att klara en utbildning.

Samtidigt varnar han för en övertro på gener. Forskarnas rapport i tidskriften Science innehåller en ovanlig genomgång av vad de nya resultaten inte betyder: de betyder inte att det finns någon enskild gen för att klara en utbildning, inte att genetiska faktorer är immuna mot påverkan av miljön, och inte heller att enskilda genetiska markörer har någon stor effekt.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor