Träegenskaper mäts på rot

Text Johan Falk
Publicerad

Nu går det att förutsäga en träbalks hållfasthet eller dess risk för skevhet redan innan tallen fällts. Det gör det möjligt att spara tid och pengar genom att skörda just de träd som passar ändamålet bäst.

– Den sortering som sker i dag är i princip efter grovt eller klent virke, samt kvistegenskaper. Det säger nästan ingenting om vilka materialegenskaper virket har, säger Daniel Eriksson, doktor i skogshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Han visar hur lättillgängliga egenskaper hos tall kan användas för att skatta viktiga materialegenskaper. Flera faktorer har mätts, bland annat med hjälp av närinfraröd spektroskopi.

– Jag gjorde mätningarna i ett labb, men de skulle kunna göras i skogen, säger han.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor