Atomspinn öppnar för kvantdatorer

Koppling mellan elektroner och atomkärnor ökar livslängden på kvant­information.
Text Johan Falk
Publicerad

För första gången har en elektrons magnetiska riktning – dess spinn – överförts till en atomkärna och tillbaka igen. Det gör att spinnet kan bevaras betydligt längre tid än tidigare, något som är viktigt för så kallade kvantdatorer.

Att spinnet ökar sin livslängd i atomkärnan beror dels på att kärnan är tyngre än elektronerna, dels på att den är mer avskärmad.

– I elektroner har spinn bevarats i knappt en mikro­sekund. Vi kan lagra det i mellan en och två se­kun­der, säger Brendon Lovett, Oxford University.

För att överföra spinn mellan elektroner och atomkärna använde forskarna pulser av mikro- och radiovågor. Överföringen lyckades i 97 procent av fallen, men metoden behöver förbättras ytterligare.

– Vårt mål är att nå 99 procent. Då finns det färdiga metoder för att ta bort de sista störningarna.

Kvantdatorer förutspås kunna utföra speciella uppgifter ofantligt mycket snabbare än dagens datorer. Men för att de ska fungera måste spinn hos enstaka elektroner kunna hållas ostörda genom en hel beräkning, vilket har varit problematiskt.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor