Hjälp Fatima att återställa kontrollpanelen!

Datormodulen använder ingen högre matematik men förbryllar ändå.
Publicerad

Bild: Christina Alvner
En grön sifferruta på en av panelerna i vindkraftverkets styrcentral har plötsligt ersatts av ett rött frågetecken (se 1 till höger). Det är dock inget större problem, för Fatima vet att de numeriska beräkningarna i just denna datormodul är skäligen enkla. Hon tittar på siffrorna och ser att det är fråga om subtraktion. Alltså, 99–72 blir 27, 45–27 blir 18 och så vidare. Det röda frågetecknet ska sålunda ersättas med talet 15 (uträknat som 36–21). Hon andas ut. Men redan nästa dag uppstår ett nytt problem. Det står ett rött frågetecken i samma ruta som i går, och de gröna siffrorna är nästan desamma som förra gången. Men inte riktigt (se 2 till höger). Alltså måste modulen ha gjort sin simpla beräkning lite annorlunda denna gång. ###1. Vilka siffror bör Fatima knappa in i den tomma rutan? Som om inte det vore nog, blir det problem igen i vindkraftverkets styrcentral två dagar senare. Samma ruta visar ett rött frågetecken, och de gröna talen i de andra rutorna är så gott som desamma som första gången problemet dök upp. Det är bara en sjua som ersatt en åtta (se 3 till höger). Modulen har tydligen räknat på ännu ett sätt. ###2. Vilka siffror bör Fatima nu knappa in i rutan?

Facit till ”Hjälp Fatima att återställa kontrollpanelen!”

1. Det sökta talet är 21. Modulen har räknat tiotalen för sig och entalen för sig och dragit det mindre talet från det större. 45–27 delas upp i 4–2 och 7–5 och blir 22.

2. Det sökta talet är 12. Modulen har summerat enstaka siffror. 45 och 27 blir 4+5+2+7 = 18.

Hjärnbruksledtråd F&F nr 6 2009

Datormodulen klarar bara plus och minus, inte gånger eller delat med.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor