Ympning ger plantor nya gener

En ympad växtdel kan byta gener med sin värdplanta. Upptäckten avslöjar en möjlig ny väg för spridning av gener.
Publicerad
Naturlig genteknik. Ett lönnskott (till vänster) skjuter ut från en större poppel. Denna naturliga ympning kan leda till att arterna utbyter arvsmassa.
Bild: SCIENCE/AAAS

Tyska forskare har ympat tobaksblad till andra tobaksplantor och upptäckt att celler från de två plantorna kan byta gener med varandra. Detta är förvånansvärt, eftersom biologerna tidigare har trott att sådana genbyten bara sker mellan bakterier och andra celler utan kärna.

Utbytet av gener sker bara vid själva ympstället. De tyska forskarna skriver i tidskriften Science att resultaten tänjer gränsen mellan naturliga processer och genteknik.

– Det här är mycket intressant. Man kan tänka sig att ett genförändrat skott växer ut från ympstället, säger Sten Stymne, professor i växtförädling och bioteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

I Alnarp pågår försök med att ympa äppelsorter till grundstammar med en gen som förbättrar rotbildningen. Men enligt Sten Stymne är den nyupptäckta spridningsvägen stängd för sådana gener. Grundstammarnas extragen sitter i cellkärnan. Det som de tyska forskarna har visat är att gener kan sprida sig från cellernas kloroplaster, bakterieliknande strukturer inuti cellen som sköter fotosyntesen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor