Robotfiskar i stim ska mäta vattenkvalitet

Undervattensrobotar som ser ut som fiskar kan i framtiden komma att upptäcka föroreningar och mäta vattenkvalitet i sjöar och vattensystem.
Publicerad
**Naturen inspirerar**. Den 23 cm långa robotfisken har sin förebild i gulabborren.
Bild: G.L. Kohuth, Michigan State University

Robotutvecklare tittar ofta på hur naturen har löst problemen de brottas med. I dag finns robotar som härmar allt från spindlar till ormar och deras sätt att ta sig fram på land. När det handlar om att röra sig effektivt i vatten är fiskar en förebild. De manövrerar smidigt och accelererar snabbt. De kan också svänga på en radie som är en tiondel av kroppens längd utan att för den skull sakta ner farten. En ubåts svängradie är som jämförelse upp till tio gånger dess längd.

Runt om i världen pågår forskning för att på mekanisk väg härma fiskars rörelser. Forskare vid Michigan State University i USA har utvecklat en robotfisk som rör på fenorna med hjälp av muskelliknande plastfibrer. De konstgjorda musklerna ändrar form med hjälp av elektriska impulser.

– Fisken är fortfarande en prototyp, men den energisparande designen innebär att den kan förväntas simma hundratals kilometer utan att behöva laddas om. Det kan betyda flera veckors oavbruten vattenpatrullering, en avgörande egenskap om den ska kunna användas för miljöövervakning, säger Xiaobo Tan, professor i elektro- och datorteknik.

Fiskrobotarna ska förses med sensorer som känner av allt från temperatur och syrehalt till föroreningar och farlig algblomning. Med hjälp av GPS kommer fiskarna att kunna navigera, och när de går upp till ytan kan informationen skickas trådlöst till forskarnas mätstationer. På samma sätt kan signalerna överföras fiskarna emellan, och övervakningen kan då samordnas av ett stim av robotar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor