Tar luften slut?

Publicerad

Bild: Åsa Wrange

###Fråga:

Ofta säger man på konferenser att ”nu är det dags för en paus eftersom luften är slut”, eller man vill vädra och släppa in lite luft. Är det så att syrehalten faktiskt minskar så att det är märkbart, eller är man bara trött, eller är det kanske så att värmen stiger och att detta gör en trött?

STEFAN STERVE, Nyköping

###Svar:

När många människor sitter samlade i ett stängt rum förändras luftkvaliteten på flera sätt. Alla andas in syre och andas ut koldioxid. Vi utsöndrar lukter och luften blir ofta varmare.

– Men det är varken syrehalten eller koldioxiden som gör oss trötta, säger Dag Linnarsson, som är professor i baromedicin vid Karolinska Institutet i Solna och forskar på hur människor fungerar i rymdfarkoster.

Även om vi använder mycket syre så är syrehaltens förändring inte särskilt märkbar. Luften består normalt till 21 procent av syre, och en minskning med några tiondels procent påverkar oss inte.

I en vanlig konferenslokal kan däremot koldioxidhalten förändras dramatiskt. Normalt ligger koldioxidhalten på 0,04 volymprocent, och den kan lätt fördubblas om ventilationen är dålig i ett rum.

Koldioxidhalten bör inte öka till mer än 0,1 procent om luften ska anses hålla god kvalitet på en arbetsplats. För att en frisk person ska få symtom måste däremot koldioxidhalten stiga över 1,5 procent, vilket då kan påverka hjärtat, andningen och det centrala nervsystemet. I ubåtar och rymdfarkoster är gränsen 0,5 procent.

Dan Norbäck är docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Han har gjort studier på hur studenter upplever luften i datasalar när ventilationen är dålig. Hans resultat visar att när temperaturen blir över 22 grader och koldioxidhalten över 0,1 procent ökar också symtom som irritation i ögonen, huvudvärk och trötthet.

– Framför allt är det temperaturen som tycks påverka studenterna och göra dem trötta, säger han.

Enligt Dan Norbäck kan våra sinnen antagligen uppfatta när koldioxidhalten ökar, och tillsammans med lukter från andra människor märker vi tidigt om luften håller på att bli dålig.

Att vi blir sömniga och tappar koncentrationen beror enligt sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt snarare på att vi blir trötta av att koncentrera oss länge, samtidigt som kroppen inte aktiveras när vi sitter ner och både ljus- och ljudnivåer är dämpade. Han tror att sömnbrist är en av grundorsakerna.

– De flesta sover för lite och då är det lätt att bli sömnig i monotona situationer, säger Torbjörn Åkerstedt.

Undrar du något? Fråga F&F!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor