Multiversum som utmanar

Publicerad
Störst i världsalltet, eller egentligen allting som finns – det är multiversum. Ett uttryck som först användes av den amerikanske psykologen William James, som år 1895 skrev om mysticism och människors religiösa upplevelser som ett multiversum av erfarenheter. Det var inte kosmologi han hade i tankarna. Det har däremot många kosmologer och astrofysiker i dag, som med multiversum kan lösa flera annars olösta frågor om världsalltet. I korthet kan man säga att med multiversum är det lättare att förklara varför vi finns här och nu, varför vårt universum är som det är och inte annorlunda. Det är helt enkelt ett bland väldigt många andra. Så statistiskt sett är vårt universum inte omöjligt alls, även om det kan te sig rätt osannolikt. Det finns förstås röster som säger att multiversum borde föras tillbaka till religionens domäner, eftersom begreppet utmanar vad som normalt anses höra till vetenskapens fält. Experimentella bevis är långt borta än så länge. Fast science fiction eller inte, det är värt att läsa om multiversumidéns historia och aktuella ställning inom kosmologin.

In search for the multiverse

Gribbin, John
Allen Lane

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor